Ваучер: 10 масажа - 80 лева (важи за еднократно посещение на офис на фирма)


Масажът на работното място е с продължителност 15 минути като цената се формира в зависимост от броя на служителите:

Цени на офис масаж:

от 2 до 10 служители - 10.90 лв./човек
от 11 до 20 служители - 9.50 лв./човек
от 21 до 40 служители - 8.50 лв./човек
от 41 до 60 служители - 7.50 лв./човек
от 61 до 80 служители - 6.20 лв./човек
над 80 служители - по споразумение
Работоспособни хора